سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/9/25
11:54 صبح

آذر 93 (تصایری از روستای زیارت )

بدست نازی | admin در دسته

# سلام/

 

 skype:jaber.soleimani

 

 #دهقانی به یک غاز غذا می دهد. ابتدا حیوان ترسو مردد است و به این فکر می کند که: «چه اتفاقی افتاده است؟ چرا او به من غذا می دهد؟» موضوع هفته ها ادامه پیدا می کند تا اینکه بالاخره تردیدهای غاز از بین می رود. بعد از چند ماه غاز مطمئن می شود که: «من در قلب دهقان جا دارم.» و هرچه این غذا دادن ادامه می یابد تاییدی بر این باور او است. در حالی که غاز کاملا از خیرخواهی دهقان مطمئن شده است. یک روز در کمال ناباوری از قفسش بیرون کشیده می شود و کشاورز سرش را می برد. این غاز قربانی تفکر استقرایی شده است. تفکری با گرایش ترسیم نوعی یقین و اطمینان عالم گیر بر پایه مشاهدات منفرد.

دیوید هیوم، فیلسوف قرن هجدهم، این تمثیل را برای هشدار دادن نسبت به خطرات این نوع تفکر به کار برد. با این همه تنها غازها نیستند که در دام این نوع از تفکر گرفتارند.

                                                                                                    رولف دوبلی

##ما، در جستجوی شکل دیگری از زندگی هستیم، چون از وضعیت کنونی خود نمی‌توانیم بهره بگیریم. ازآنجائی‌که استعداد درونی خویش را نمی‌شناسیم، به‌بالاتر چنگ می‌اندازیم، اما از این اصل غافلیم که اگر بر شاخه ای بلند هم به‌ایستیم، بازهم باید باپاهای خود قدم برداریم و اگر بر بالاترین جایگاه ممکن بنشینیم، بازهم برروی نشیمنگاه خویش قرار خواهیم گرفت.

                                                                                          میشل دو مونتینی

### شما مست نگشتید وزان باده نخوردید               چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم 

                                                                                                                    مولوی

       

     ))))))))))))))زمین فروشی در روستای زیارت با قیمت وشرایط عالی(کلیک کنید  )(((((((((((((

 

 http://ziaarat.ir/images/do/d09.jpg

#مقبره مشهدی وهاب ( قبرستان وادی السلام قم)

# روستای زیارت در 7 کیلومتری جنوب گرگان قرار دارد.

 # تقع قریة زیارت 7 کیلومتر من مدینة جرجان فی إیران

Ziarat village is located at 7 km the south of Gorgan city in Iran

Zi?rat Dorf liegt auf 7 KM GORGAN STADT auf Iran

?????? ???? ??????????? ? 7 ?? ??????? ?????? ????

 

#فعلاhttp://pic4ever.com/images/fly2.gif