سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/5/30
9:36 صبح

خدایا! از من روی مگردان در حالی که به تو روی آورده ام و نومی

بدست نازی | admin در دسته

خدایا!
خدایا!

 

از من روی مگردان در حالی که به تو روی آورده ام و

 نومیدم مفرما

زیرا به تو دل داده ام...

«صحیفه سجادیه/ نیایش16»

از من روی مگردان در حالی که به تو روی آورده ام و

 نومیدم مفرما

زیرا به تو دل داده ام...

«صحیفه سجادیه/ نیایش16»