سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/8/10
9:14 عصر

نیستی پس از مرگ

بدست نازی | admin در دستهتنها
چیزی که از من دلجویی می‌کرد امید نیستی پس از مرگ بود.

فکر زندگی دوباره
مرا می‌ترسانید و خسته می‌کرد.

من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی
می‌کردم انس نگرفته بودم،

دنیای دیگر به چه درد من می‌خورد؟

حس می‌کردم که
این دنیا برای من نبود،

برای یک دسته آدمهای بی حیا، پررو، گدامنش، معلومات
فروش چاروادار و چشم و دل گرسنه بود

برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده
شده بودند

و از زورمندان زمین و آسمان

مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای
یک تکه لثه دم میجنبانید

گدایی می‌کردند و تملق می‌گفتند.صادق هدایت